Nesplácení

Co když nesplácím hypotéku?

Spousta lidí napříč věkovým spektrem se ocitla ve velmi tíživé situaci. Zjistili totiž, že již nejsou schopni splácet hypotéky na své nemovitosti. Dostali se tak do velkých komplikací. Hypoteční ústavy na tyto situace samozřejmě myslí a mají řešení, jak své peníze dostat zpět.

Vaše hypotéka může být bankou prodána jiné instituci a Vy najednou nedlužíte bance, ale vymahačům. Tyto instituce nebo soukromé osoby mají možnost uvalení exekuce na Váš majetek. V krajním případě Vám hrozí i exekuce nemovitostí, zejména exekuce na byt, která je nejčastějším problémem našich klientů.

Týká se tento problém právě Vás? Nečekejte ani minutu a kontaktujte nás. Vyhnete se tak dalším kupícím se problémům.

Banky nejčastěji posílají své neplatiče do konkurzu a podají insolvenční návrh. Tedy klienti, kteří neplatí své závazky vůči bance, se dostávají do insolvenčního řízení, v němž pak banky uplatňují své pohledávky i ostatní věřitelé daného dlužníka. Toto je pro banku výhodnější. Řešte takovou situaci hned. Vyplňte kontaktní formulář.

Co s nesplacenými úvěry?

Nákupy a zajištění financí formou úvěru a následných splátek je sice velmi jednoduché a rychlé řešení aktuálních finančních potíží, avšak vždy zde existuje riziko, že z jakéhokoliv důvodu nebudete schopni své splátky aktivně splácet. Narůstající dluh u bankovních a nebankovních institucí pak může být velkým problémem zatěžujícím jednotlivce, ale i celé rodiny. Spousta lidí si navíc neuvědomuje, že při nesplácení úvěrů se finanční částka navyšuje o úroky z dlužných částek.

Tyto narůstající dluhy pak po Vás věřitel může vymáhat formou exekuce Vašeho majetku, v krajním případě hrozí i exekuce na byt nebo jinou nemovitost Pokud se Vás tato situace týká, je nutné si stanovit následný postup a řešení Vašich dluhů. Je hlavně nezbytné zjistit příčinu vzniku dluhů a zjistit celkovou dlužnou částku, ze které se bude odvíjet následný postup. Hlavním Vašim cílem by měla být snaha zabránit tomu, aby došlo k navýšení dlužné částky a nenabíhaly Vám úroky z prodlení splácení těchto dluhů.

Proto Vám nabízíme rychlé řešení – jde o oddlužení Vás a oddlužení Vaší nemovitosti jako rychlé řešení exekuce na byt. Zajišťujeme rovněž vyplacení dluhů a vyplacení exekucí na družstevní byt. Můžeme zajistit také prodej Vaší nemovitosti či výkup nemovitostí jako formu řešení dluhů.

Nečekejte až se dlužná částka neúměrně navýší o další a další položky. Vyplňte náš kontaktní formulář a pak jen čekejte, až se Vám ozve náš zkušený profesionál.

exekuce na družstevní bytPokud jste se ocitli v situaci, kdy máte dluhy na nemovitosti, které potřebujete vyplatit, je nutné zjistit rozložení svých dluhů. Musíme vědět, zda se jedná o zástavu, exekuci a zdali je na Vaší nemovitosti nějaké jiné právní omezení. Je potřeba zjistit příčinu dluhů a vyčíslit jejich aktuální výši. Je nutné zabránit, aby se Vaše dluhy zvyšovaly, aby Vám nenabíhaly úroky či mnoho jiných dalších poplatků spojených s dluhy. Nabízíme Vám řešení. Umíme oddlužit Vás i Vaši nemovitost, vyplatíme Vaše dluhy, vyplatíme Vaše exekuce nemovitostí nebo prodáme či vykoupíme Vaši zadluženou nemovitost až za 80 % její tržní hodnoty. Pokud však chceme nalézt optimální řešení, je nutné zjistit výši a strukturu Vašich dluhů. Kontaktujte nás dříve, než Vás budou hledat exekutoři, aby Vám vzali střechu nad hlavou – vyplňte náš nezávazný kontaktní formulář.

Nesplácení splátek je začínajícím problémem nesplácených úvěrů, půjček či hypoték. Pokud neplatíte své splátky, začínáte mít dluhy, které se navyšují jednak o další splátky a také o úroky z nezaplacených splátek. Velice výhodným řešením problému se splátkami půjček je jejich sloučení, tedy konsolidace.

Ocitli jste se v situaci, kdy máte více půjček nebo úvěrů a již nemáte přehled o jejich splácení nebo už nemáte peníze na jejich splácení? Takovéto problémy umíme vyřešit rychle a jednoduše. Jedinou podmínkou je vlastnictví nemovitosti nebo družstevního bytu.

Sloučení půjček – konsolidace půjček

Umíme měsíční splátky snížit v rozmezí od 30 % do 70 %, nebo zkrátit dobu splácení dluhů a tím ušetřit na úrocích, to vše pomocí konsolidace, tedy sjednocení dluhů. Klient s námi v každém případě ušetří na poplatcích. Prostřednictvím konsolidace jsme schopni Vám snížit měsíční finanční zatížení nebo ušetřit peníze na úrocích a poplatcích. Konsolidace půjček přispěje ke zjednodušení a zpřehlednění Vašich splátek. Uhradíme za klienta jeho existující půjčky a tím získá novou půjčku, u které si může změnit dobu splácení, a nebo výši splátek. Tímto řešením si klienti můžou usnadnit svou nelehkou úvěrovou situaci, a to dvěma způsoby.

Jednou z možností je snížit měsíční zatížení ve formě splátek, kterého dosáhnou sjednáním delší doby splatnosti konsolidovaných úvěrů. Tímto krokem mohou dosáhnout snížení své celkové měsíční splátky až o 70 %. Druhou možností je zkrácení doby splatnosti úvěru. Klienti tak mohou získat nižší úrokovou sazbu a tím v konečném důsledku ušetří na celkových nákladech. V obou případech dochází k výrazné úspoře na poplatcích. Snižte výši svých úvěrů a využijte námi nabízené možnosti konsolidace půjček a kontaktujte nás, stačí vyplnit kontaktní formulář.