Exekuce na nemovitost

Hrozí Vám strašák exekuce na dům, byt nebo na družstevní byt? Kvůli dluhům a nesplaceným splátkám s úroky se můžete lehce dostat do situace, kdy může dojít k uvalení exekuce na Vaši nemovitost.

Nenechte své dluhy dojít tak daleko, Vaše nemovitost bude exekučně zabavena a dána do veřejné dražby. Zajistíme řešení exekuce na nemovitost rychle a férově.

Exekuce obecně

exekuce na bytProstřednictvím exekuce můžete jednoduše ztratit jakoukoliv nemovitost či dokonce i družstevní byt. I přesto, že jste se nikdy nedostavili k soudu a ani jste nereagovali na doporučené zásilky, se můžete ocitnout v situaci, kdy je na Váš majetek nařízena exekuce.

O exekuci na nemovitost nebo jiný majetek se můžete dovědět až v okamžiku, kdy již nebude možnost s tím něco dělat. Doporučujeme Vám, abyste věci ohledně exekucí neoddalovali, ale řešili je hned, kdy existuje řešení. Máte problémy s exekucí a chcete je řešit, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Oprávněná osoba (resp. instituce) zpravidla dává prvotní podnět k zahájení exekučního řízení. Návrh na nařízení exekuce může být proveden přímo na klienta, který tento pak podepisuje. Oprávněná osoba, resp. instituce, může ale návrh sepsat i sama a zašle jej buď exekutorovi i s exekučním titulem nebo jej zašle napřímo na exekuční soud. Návrh musí obsahovat označení, který má exekutor, pověřený exekucí.

Exekuci dělíme na exekuci s peněžitým a nepeněžitým plněním. Peněžité plnění exekuce se zpravidla vykonává různými srážkami ze mzdy a dalších započitatelných příjmů, přikázáním pohledávky a nebo postižením dalších majetkových práv (jde zejména o duševní vlastnictví, podíl v obchodní společnosti a nebo se jedná o licence a patenty). Dále se exekuce peněžitým plněním řeší formou prodeje movitého a nemovitého majetku povinného.

Exekuce na nepeněžité plnění je většinou realizována formou vyklizení, odebráním určité věci nebo jejím rozdělením a nebo nařízením provedení práce či výkonu. Často se tak děje formou exekuce nemovitostí. Samotnou nejvhodnější formu realizace exekuce volí sám exekutor a přitom může kombinovat různé druhy forem plnění exekuce.

Jestli jsou Vaše dluhy tak velké a hrozí Vám uvalení exekuce na Vaši nemovitost nebo již dokonce máte s exekucí zkušenosti, obraťte se na profesionály v oboru. Stačí Vám jen vyplnit kontaktní formulář.

Exekuce na byt

Co když chci prodat byt, na který byla uvalena exekuce

Jestli je Vám exekuce nemovitosti již známa a na Vaši nemovitost je veden záznam na katastru, pak je prakticky nemožné ji prodat standardní formou. Pokud nemovitost slouží jako zástava, je nutné předem zjistit podmínky uhrazení úvěru a současně spočítat celkovou výši všech dluhů, které máte. Jsme ochotni Vám zajistit pomoc s uhrazením Vaší dlužné částky a můžeme rovněž přímo provést výkup nemovitostí a to i s dluhy, které máte.

Vyřešíme tím dva problémy najednou. Jak prodej nemovitosti, tak samotný dluh. Pro tuto formu pomoci Vám stačí jen vyplnit  kontaktní formulář.

Mám dluhy a hrozí mi exekuce

Máte dluhy, které Vám přerůstají přes hlavu, přibývá Vám upomínek a nemáte peníze, na jejich splácení? Je to běžná situace většiny našich klientů. Pokud máte dluh, který je již po splatnosti, a přemýšlíte, jak vyřešit výzvy k úhradě, existuje zde velké nebezpečí, že Vaše pohledávka bude věřitelem předána k vymožení exekutorovi. Exekutor má možnost zablokovat Váš bankovní účet i Vaši nemovitost, či dokonce členská práva k družstevnímu bytu.

S tímto máme bohaté zkušenosti, a víme, že řešení takové situace je složité a pro klienta tíživé. Klienti v takovém případě nemohou s nemovitostí nakládat a navíc je zde riziko, že nemovitost bude prodána prostřednictvím dražby, která je velice nevýhodná (dražba startuje na 2/3 odhadní ceny nemovitosti). Vy ale máte možnost řešení, které je jednoduché a především výhodné. My to za Vás vyřešíme, stačí nás jen kontaktovat prostřednictvím našeho nezávazného kontaktního formuláře.

Mám půjčku a potřebuji ji vyplatit !

exekuce na bytVyřídili jste si v minulosti bankovní nebo nebankovní úvěr a máte problémy se splácením? Vyhněte se rovnou případným nepříjemnostem a nedopusťte, aby došlo k prodlení se splátkami. Vážně by Vám hrozilo riziko sankcí nebo uvalení exekuce na Váš movitý majetek, nebo i exekuce nemovitostí. Jednejte ale rychle a pokud možno co nejvíce komunikujte s věřitelem.

Každá Vaše snaha o řešení vzniklé situace se cení a i věřitelé si toho jsou vědomi. My jsme schopni Vám nabídnout komplexní analýzu vašich problémů se splácením úvěru a najít řešení tak, abyste neřešili jeden dluh dalším dluhem u jiné instituce. Využijte služeb našich profesionálů. Neváhejte nás kontaktovat a zkusíme společně najít řešení vašich finančních problémů

Chci půjčku na vyřešení svých dluhů

V případě, že máte v současnosti dluhy, které potřebujete umořit nebo je zcela splatit a máte nemovitost nebo družstevní byt, pak Vám pomůžeme danou situaci vyřešit. Nejdříve provedeme analýzu dluhů, které máte, a na základě zpracované analýzy stanovíme jejich důležitost. Dle zpracované analýzy pak navrhneme nejvhodnější postup řešení. Na základě dohody s Vámi hledáme řešení buď vyřízením úvěru na umoření těchto dluhů, díky naší službě – výkup nemovitostí. Vyřešte své dluhy a půjčky hned. Neztrácejte čas, stačí vyplnit kontaktní formulář.